Sağlıklı İdrar Rengi Nasıl Olur?

İdrar Rengi, İdrar analizi, çok uzun yıllardır vücuttaki sırları ortaya çıkaran bir yöntemle oluşmuştur. Çünkü vücudunuzdaki sirkülasyon halindeki bir çok madde bakteriler, mantarlar, fazla şeker ve protein gibi sonunda idrara düşer. İdrar, vücuttaki atıkların atılmasında önemli bir rol oynar. Böbreğin kandan süzdüğü fazla su suda çözünebilen maddeler, idrar yoluyla dışarı atılır. Toksinler ve vücutta birikmesi zararlı birçok madde, vücuttan idrar sayesinde uzaklaştırılır. Böbrekler idrar üretiminden sorumlu organlardır. Böbrekler sürekli kanın filtre edilmesini sağlarlar. Böbrekler kanı filtre ederken su, şeker, amino asitler, vitaminler ve diğer hayati maddelerin kan dolaşımına geri dönmesini sağlar. Bu sürekli filtrasyonun sonunda üre, ürik asit, kreatinin, hormon atıkları ve toksinler gibi atık maddeden kaynaklanmaktadır. Böbrek hastalıklarında bu filtrasyon ve idrarın seçici geri emiliminin evrelerinde bir hata olduğunda, idrarın bu soluk rengi bazen değişir. Bu bozukluklara bağlı olarak kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, proteinler ve boyalar gibi maddeler idrar renginde değişimlere neden olur. Bu renk değişikleri tanı koymada önemlidir.

İdrar Mikroskobisi Tedavisi

İdrar Mikroskobisi, İdrar kısaca kanın filtrasyon ürünü olarak tanımlar. Diğer bir ifadeyle, böbrekler tarafından salgılanan steril plazma ultrafiltradır. İdrarın % 95'i su, kalan % 5'lik kısmı ise gıda ve metabolizma sonucu oluşan artıkları içerir. Bu artıkların analizi adeta böbrek biyopsisi gibi böbrek fonksiyonu hakkında önemli bilgiler verir. İYE'da tanı basit idrar tahlili ve idrar kültürü ile konur. Basit idrar tahlilinde idrar öncelikle gözle daha sonra da daldırma çubukları ile değerlendirilir. Daldırma çubukları ile idrarda nitrit ve lökosit esteraz pozitifliği, idrar mikroskobisinde bakteri ve lökosit görülmesi anlamlıdır. Ancak İYE tanısında idrar kültürü asastır. İdrar kültüründe 100.000 koloni/ml idrar olması tanı koydurucudur.İdrarın başlıca görevleri arasında, vücut sıvı dengesinin korunması, asit-baz dengesinin muhafazası, artık metabolitlerin vücuttan uzaklaştırılması yer almaktadır.

Tıbbi Laboratuvarlarda günümüzde en sık olarak idrar örnekleri analiz edilmektedir.

İdrar Analizleri başlıca 3 grup incelemeyi içerir.

Fiziksel İnceleme; İdrar, miktarı, görünüm, kıvam, renk, koku, dansite (Özgül Ağırlık), pH'sı yönünden analiz eder.

Böbreklerde İdrar Oluşumu Nasıl Olur?

İdrar kanalı; boşaltım sisteminin vücut dengesinin ( homeostaz ) sağlanmasında çok önemli bir yeri vardır. Böbrekler, üreterler ve idrar kesesinden oluşan boşaltım sistemi, yapım-yıkım sırasında ortaya çıkan atık maddelerin atılımından sorumludur. Vücut işlevlerinin sürekli olması için hücrelerden atık olan maddelerin atılması gerekir. Katı ve sıvı olan bu atıklar kan içinde erimiş olarak tanınırlar ve böbreğe ulaştırılarak süzülürler. Bu atıklar üreterler yolu ile idrar kesesine geçerek, belli aralıklarla sidik olarak depolanır, değişik aralıklarla da vücuttan atılır.

Böbrekler iki tane olup, her bir böbrek fasulye tanesi şeklinde, koyu kırmızı renkli organlardır. Böbreklerimiz, karın boşluğunun arka tarafında bel hizasında, omurganın yanında yer alır. Böbreklerin üst kısmında hormon salgılayan böbrek üstü bezleri bulunmaktadır. Ayrıca böbreklerin etrafı yağ tabakası ile kaplıdır. Böbreklerin yağ tabakası ile kaplı olması böbreklerde çeşitli nedenlerden dolayı oluşabilecek zedelenmelerden korur. Böbreklerin birbirine bakan kısımları çukurdur ve bu kısımlara göbek adı verilir. Aorttan ayrılarak süzülecek kanı böbreğe getiren böbrek atardamarı da göbeğe girer. Böbrekten kan götüren böbrek toplardamarı ve idrar kanalı da göbekten çıkar.

İdrar retansiyonu nedir?

İdrar retansiyonu, mesane dolu olmasına rağmen idrarı dışarı atamamaktır. İdrar retansiyonu, akut ve kronik idrar retansiyonu, komplet ve inkomplet idrar retansiyonu olarak toplamda dört temel gruba ayrılır. Acil tedavi gerektirir. Acil servislerde çalışan her hekim doğru teşhisi koyabilmeli, uygun tedavi ve yönlendirmeleri gerçekleştirebilmelidir. İdrar retansiyonuna nörolojik patolojiler, mesane boynu darlığı, mesane kanseri, mesanede taş ya da pıhtı birikmesi, benign prostat hiperplazisi, prostat kanseri, uretra darlığı, uretra taşları ve tümörleri, bazı ilaçlar, pelvis organlarının hastalıkları ve benzeri nedenler sebep olabilir. Acil tedavide sonda ya da suprapubik kateterle mesane boşaltılmalı ardından sebep ortaya konulduktan sonra asıl tedavi uygulanmalıdır.

İdrarda ağır kokunun nedeni nedir?

İdrar kokusu, idrar vücuttan atılan bir atık olarak vücudun aynası niteliğindedir. İdrar sadece toksinleri ve fazla suyu vücuttan atan bir sıvı olarak görülmemelidir. İdrarın rengi kadar, kokusunun olması hastalıkların habercisi olarak kabul edilir. İdrarda tatlı bir kokunun olması, diyabetin habercisi olabilir. Vücudun glikozu tam olarak işleyememesi nedeniyle bu koku meydana gelebilir. Aynı şekilde vücutta olan enfeksiyonlarda, bununla savaşmak için beyaz kan hücrelerinde artış olması idrarda kötü bir kokuya sebep olabilir. Bu sebeple idrarda oluşan farklı nitelikteki kokularda mutlaka doktora danışılmalıdır. İdrar normal olarak kokusuz ve içeriğinde mikrop yoktur. İçeriğinde mikrop olmadığından, kokusuz olmalıdır. İdrarda koku bulunduğunda, bunun bir sorunun belirtisi olduğu düşünülmelidir. Gıdalar, ilaçlar, vitaminler, enfeksiyonlar kokuya neden olabilir.

İdrarda ağır kokunun nedeni nedir?

İdrar oluşumu nasıl gerçekleşir?

İdrar Nasıl Oluşur, tüm canlılar suya ihtiyaç duyarlar ve bu ihtiyaç neticesinde suda bulunan yaşam için gerekli olan maddeler alındıktan sonra bunların bir şekilde geri dışarı verilmesi gerekir. İşte buna boşaltım sistemi veya insanlar için İdrar denir.

Böbrek, kan suyunu ve bu suda erimiş halde bulunan bazı maddeleri süzerek salgılar. 24 saatte böbreklerden geçen kan miktarı 1500 litre kadardır. Salgılanan idrar böbrek pelvisi adı verilen bir haznede toplanır ve buradan üreter borusuyla (böbreklerden mesaneye inen boru) mesaneye iner. Üreter borusu 3-6 dakikada bir tekrarlanan sıkışmalarla idrarı mesaneye gönderir. Normal zamanda hissedilmeyen bu hareketler, taş geçmesi halinde çok şiddetli ağrılar şeklinde duyulur. İdrar damlaları mesaneye üreterin kasılmalarıyla övün, övün girer. Mesane doldukça üreter borusunun ağzı kapanır ve idrarın geri gitmesine engel olur.

İdrar Söktürücü Bitkiler Nelerdir?

İdrar söktürücü bitkiler, Vücutta biriken sıvının dışarı atılmasına yardımcı olan besinler, diüretik ya da doğal idrar söktürücü olarak adlandırılır. İdrar söktürücü olarak uygulanan diyet kalp hastalıkları, böbrek, karaciğer bozuklukları, ödem sorunları ve yüksek tansiyon hastalıklarında etkili olur. Vücutta yaşanan su tutulması, vücudun susuz kalması kadar zararlı bir durumdur. Vücutta yaşanan su tutulması, kalp, karaciğer, hipertansiyon, böbrek gibi rahatsızlıklardan dolayı oluşur. Aynı zamanda B vitamini yönünden zayıf beslenmek, amino asitler ve protein eksikliği dolayısı ile gerçekleşen diyabet hastalığı, çok fazla tuz tüketimi nedeni ile de meydana gelebilir. Diüretikler, vücutta var olan fazla sıvının idrar yolu ile dışarı atılmasına yardımcı olur.

Vücutta fazla sıvı nedeni ile oluşan sorun ödem olarak adlandırılır. Bu yazımıza sizlere idrar söktürücü özelliği olan ve vücuttaki fazla sıvının dışarı atılmasına yardımcı olan doğal bitkilerden bahsedeceğiz.

İdrar Söktürücü Bitkiler Nelerdir?

İdrar yolu enfeksiyonları ilaçları nelerdir?

İdrar yolu enfeksiyonu ilaçları, İdrar kültüründe, idrarda laboratuvar ortamında 1ml'de 100 000'den fazla bakteri bulunduğu zaman enfeksiyon söz konusudur. Bazı ilaçlar, mesane kas kasılmasını azaltır. İlk basamak olarak farmakolojik ajanlardır. Bazı antidepresan ilaçlar da bu tip idrar kaçırmada kullanılabilir. İdrar yolu enfeksiyonu ilaçlarını,Tedavide izlenecek yol, hastanın yaşı ve klinik özelliklerine göre mutlaka Doktor tarafından belirlenmelidir.

İdrar yolu enfeksiyonları ilaçları, Tedavisi,

İdrar Kaçırma Tedavisi Nasıl Uygulanır?

İdrar kaçırma tedavisi, mesane enfeksiyonu, vajina enfeksiyonu, mesane tümörleri, taşları, menopoz sonrası hormonal değişiklikler, zorlu doğumlar, sinirsel hastalıklar, karın bölgesine uygulanan şua tedavisi, erkeklerde prostat büyümesi, kullanılan bazı ilaçlar, mesane tıkanıklıkları gibi sebeplerle oluşan idrar kaçırma sonrasında uygulanır.

İdrar kaçırma şikayeti olanlara uygulanacak tedavi nasıl olur?

Egzersiz: Bazı durumdaki hastalarda ilk olarak başvurulacak yöntemdir. Farklı şekillerde egzersiz uygulaması olabilir. Hastanın kendi kaslarını doğru olarak kasması öğretilip, çalışması istenir. Bu yöntemde hastaların uyumsuzluğu gözlenebilir. Geliştirilen en yeni yöntem Manyetik Pelvik Taban Stimülasyonu, idrar kaçırmaya karşı oldukça etkilidir. Haftada 2-3 kez yapılan çalışma 20 dakika sürmektedir. Ağrısız ve basit bir uygulamadır. Pasif egzersiz yapılarak, pelvik taban kaslarının etkili olarak çalışmasını sağlar. Kişi kaslarının kasıldığını hissederek, güçlenen kasları sayesinde idrar kaçırma tedavi edilir. Bu tedaviden aşağıdaki kişiler fayda sağlayabilir;

İdrar Yolu Enfeksiyonunun Bitkisel Tedavisi Nasıldır?

İdrar yolu enfeksiyonu bitkisel tedavi yöntemleri kullanılarak, tedavi edilebilir. Özellikle kış aylarında oldukça sık olarak görülen bu rahatsızlık, sağlığı etkilemekte ve antibiyotik kullanımını zorunlu kılmaktadır. Rahatsızlık sürekli olarak tekrarlayabilmektedir. Tedavide sürekli olarak antibiyotik kullanmak, insan sağlığı açısından faydalı değildir. Devamlı olarak kullanılan antibiyotiklerin etkinliği de azalmaktadır. Enfeksiyonlar genellikle bakteriler, virüsler, az da olsa mantarlar sebebiyle oluşmaktadır. Bu yüzden bitkisel kaynaklı ürünleri tercih etmek sağlığınızı koruyabilmek için faydalı olacaktır. Enfeksiyona iyi gelen bitkiler idrar miktarını arttırarak, tedavide etkili olmaktadır. Bu yüzden tedavi sırasında en az 2-3 litre su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Bitkisel tedavi için kullanacağınız otlar, hamilelik ve emzirme dönemlerinde danışılarak kullanılmalıdır.

İdrar yolları enfeksiyonunda uygulanabilecek bitkisel tedaviler nedir?

İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir?

İdrar yolu enfeksiyonu, daha çok bayanlarda görülmesine rağmen erkeklerinde sorunu olmayı başarmış bir hastalıktır. Özellikle hastalığın peşinden getirdiği ızdırap da çabası. İdrar yolları, kanal, mesane ve böbreklerden meydana gelir. Burada mesaneye düşen en önemli görev idrarı depolamak olacaktır. Böbreklere düşen görev ise vücutta bulunan kötü atıkları idrar ile birlikte dışarıya atılmasını sağlamaktır. Vücutta istenilmeyen ve atılan maddelerin idrarı oluşturulması halinde tıpkı bir bakteri deposu meydana geliyor. Tabi idrar da bakterilerin olması, ufak bir etkenden ötürü enfeksiyon durumuna yol açabiliyor. Enfeksiyon oluşması halinde, sancılı bir süreç başlıyor ve kişilerin yaşam kalitesi düşüyor.

İdrar yolu enfeksiyonun önlenmesi için bu hastalığa iyi gelen pek çok şifalı bitki var. İdrar yollarından sıkıntı çeken veya çekmeyen herkesin uygulanmasında faydalı sonuçlar veriyor.

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu nasıl oluşur?

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Bu enfeksiyon daha çok bağırsakta bulunan bakterilerin idrar yoluna bulaşıp, yukarı doğru ilerlemesiyle oluşur. Yeni doğanlarda ise genellikle doğuştan idrar yollarında bulunan anormallikler ve kan yoluyla meydana gelir. Bebeklerin yaşının küçük olması, belirtilerin anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bebeklerin veya çocukların huzursuz olması, ateşli olması, kilo alamaması ya da yavaş kilo alması, idrarda koku ve renk değişikliği olması, karın ağrısı, ağlama, huzursuzluk gibi belirtiler idrar yollarında enfeksiyonu düşündürmelidir. Böbreklerin hasar görmemesi için, tedavinin bir an önce başlaması gerekir.

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu nasıl oluşur?

İdrar yollarında böbreklerle üretranın üçte birlik alt bölümüne kadar olan kısmı sterildir. Bunu sağlayan ve bu düzeni koruyan şey, idrardaki asit ve serbest akış, boşaltımın normal olması, sistemin kendisi ve vücut savunma düzenidir. Bunlardan birinde olan anormallik ve bozukluk enfeksiyon oluşumunu hızlandırır. İdrarın yapılamaması da buna neden olan faktörler arasındadır.

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu 5 yaşına gelinceye sıklıkla rastlanan bir hastalıktır. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu mesanede meydana geliyor ise buna sistit adı verilir, eğer böbreklerde oluşuyorsa o zaman da piyelonefrit adını alır. İdrar yollarındaki enfeksiyona neden olan bakteri esherichia coli bakterisidir. Bu bakterinin idrar yollarına bulaşması ile enfeksiyon hastalığı meydana gelmektedir. Eshericihia coli bakterisi % 80 gibi çok yüksek bir oranda çocuklarda idrar yolu enfeksiyonuna yol açmaktadır. Ancak çocuklardaki tüm idrar yolu enfeksiyonu oluşumları bağırsak bakterileri, virüsler ve mantarlar yolu ile de meydana gelebilmektedir.

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu nasıl meydana gelir?

Kız çocuklarda idrar yolları enfeksiyonu daha sık meydana gelmektedir. Bu durumun ana nedeni kız çocuklarının sahip oldukları anatomik yapıdan ileri gelmektedir. Kız çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu üretranın kısa olması nedeniyle mesane tam boşalamaz ve bu duruma bağlı olarak mesanedeki asidik ortam azalır. Asitliğin azalması koruyucu bakteri sayısının azalmasına yol açar bu da enfeksiyonun oluşumu için uygun ortam oluşması demektir.

Gebelikte idrar yolu enfeksiyonu nasıl engellenir?

Gebelikte idrar yolu enfeksiyonu, böbrek ebadında oluşan bir takım büyümeden kaynaklanmaktadır. Bilhassa gebelik sürecinde görülen çeşitli değişimler böbreğin süzme işlevi hızında ve kan oranında artışlara neden olabilir. Genel anlamda meydana gelen bu değişimler gebeliğin pozisyonuna göre de farklılık gösterebilir. Özellikle gebelik sürecinde, böbrekler besin emilimini azaltır ve kayıplar meydana çıkar. Çok az miktarda protein kaybı son süreçler de meydana gelen problemler arasındadır.

Gebelikte idrar yolu enfeksiyonu 3 başlık altında incelenebilir;

İdrar yolu iltihabının nedenleri nelerdir?

İdrar yolu iltihabı, oldukça fazla rastlanılan ve en çok kadınları etkileyen bir rahatsızlık türüdür. Görülen kişilerde ağrı ve sızı hissine neden olabilen bu sorun çoğu kez kendiliğinden geçebilirken, bazı durumlarda da antibiyotik kullanılması gerekir. Çocuklarda da görülebilen bu hastalık erişkinlere oranla daha az karşılaşılmaktadır. Hastalığın teşhisi basit bir idrar testi ile anlaşılabilir. Hastalığın oluşum nedeni olarak genelde bakteriler suçlu olarak gösterilmektedir. Normal şartlarda vücut tarafından derhal atılım gösteren bu bakteriler bazı durumlarda vücudun savunma mekanizmasını ele geçirir ve sistemi alt üst ederek iltihaplanmanın başlangıcı olur.

İdrar yolu denildiği zaman bu tanımlama vücutta idrar kanallarını, böbrekleri üretayı ve mesaneyi içerisine alır. İdrarın bünyede oluşup dışarıya gönderilmesinde bütün bu bölgeler alt ve üst idrar yolları diye iki ana grubu ayrılır.

İçeriği paylaş