Yumurtalık ve tubalarda abse (Tubo-overian abse)

Tanım: İlk akut salpenjit atağından sonra gelişebileceği gibi, genellikle daha önce geçirilmiş PİH’e bağlı pelvik hasarın ve yapışıkıkların oluştuğu olgularda komşu overin özellikle de ovulasyon bölgesinin infeksiyonu ve apse oluşturmasıdır. Apse RİA’ı veya tüberküloz, aktinomiçes gibi granülomatöz hastalıkları olanlarda görülebilir. Apseler genellikle iki taraflıdır ve etken olarak birden çok ajan sorumludur.

Etiyoloji: PİH ile aynıdır.

Klinik : Olgularda hiç semptom olmayabileceği gibi akut karın ve septik şok bulguları saptanabilir.Genel semptomlar pelvis ve karın ağrısı, bulantı, kusma ve yüksek ateştir. Karın muayenesinde yaygın hassasiyet ve defans olabilir. İleri derecede hassasiyet nedeniyle genellikle yeterli pelvik muayene mümkün olmayabilir.(Muayene rüptürü önlemek amacıyla dikkatli olarak yapılmalıdır.) Akut karın bulgularının gelişmesi ve tabloya septik şoku düşündürecek, yüksek ateş, taşikardi, hipotansiyon, takipne ve oligüri eklenmesi apse rüptürünü düşündürmelidir.

Tanı: Hastada lökopeni veya lökositoz olabilir. İdrar incelemesinde bakteriüri olmadan piüri görülebilir. Direk karın grafilerinde spesifik olmayan ileus bulguları ve diyafram altında apsenin rüptürüne bağlı hava gözlenebilir. Ultrasonografik yöntemler tanıda değerlidir. Tuboovariyan apse rüptüre değilse kuldosentezde bulanık görünümlü materyal gelir. Eğer rüptüre olmuşsa pürülan materyal elde edilir. Gelen sıvıdan kültür alınır.

Tedavi: Şüpheli hastalar hastaneye yatırılarak izlenmeli ve gram negatif anarobları da içine alacak geniş spektrumlu antibiyotiklerle tedavi başlanmalıdır. Rüptür şüphesi yoksa antibiyotik tedavisine en az 14 gün devam edilmeli ve hasta bu dönemde yakından izlenmelidir. Antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen hastalarda apselerin boşaltılmasında; laporoskopi, tomografi veya ultrason eşliğinde perkütan yol, ultrason eşliğinde transvajinal yaklaşım veya laporotomi kullanılabilir. Rüptüre ovariyan apse hayatı tehdit eden ve önce acil medikal ve sonra da cerrahi tedavi gerektiren bir klinik tablodur.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.